Thêm 11 di tích được xếp hạng cấp quốc gia
Cập nhật: 10/07/2014
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các Quyết định xếp hạng 11 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.
 

Trong đó, có 11 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia: Căn cứ Huyện ủy huyện Hòa Vang (Hòa Vang, Đà Nẵng); Căn cứ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam (Tiên Phước, Quảng Nam); Căn cứ Sở chỉ huy đặc khu quân sự Rừng Sác (Nhơn Trạch, Đồng Nai); Đền thờ Khúc Thừa Dụ (Ninh Giang, Hải Dương); Mộ và Đền thờ Nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ (Chí Linh, Hải Dương); Đền Quan Đại (Quảng Yên, Quảng Ninh); Đình Hoàng Châu (Cát Hải, Hải Phòng).

2 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia được xếp hạng đó là: Đảo Cò (Thanh Miện, Hải Dương); Núi Mằn (Hoành Bồ, Quảng Ninh).

Và 2 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ở Hưng Yên được xếp hạng đó là: Đình Phán Thủy (Kim Động); Mộ và Đền thờ Bùi Đăng Châu (Phù Cừ).

Bộ VHTTDL