Hang Sơn Đoòng
Cập nhật: 26/06/2014
Hang Sơn Đoòng thuộc quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sơn Đoòng cao hơn 200 m, rộng 150 m và dài khoảng 5 km là hang động tự nhiên lớn nhất nhất thế giới. Bên trong hang động này không chỉ có các khối thạch nhũ mà còn có cả sông, rừng và khí hậu riêng. Sau khi được hình thành khoảng 2 - 5 triệu năm trước, phần trần nơi đá mềm trong hang Sơn Đoòng sụp xuống tạo thành vòm hang khổng lồ như ngày nay.

 

 

Album
vnexpres.net