Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2014
Cập nhật: 25/06/2014
Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 539.776 lượt, giảm 19,94 % so với tháng trước và giảm 4,85% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 6 tháng năm 2014 ước đạt 4.287.885 lượt, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2013.
Tổng cục Thống kê