Vừa qua, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Lào Cai để kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014; Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá; Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở… 

 

Triển khai kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL, Sở VHTTDL Lào Cai đã trình, tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành quản lý hoạt động du lịch tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác nhằm tăng cường công tác phối hợp, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, ứng biến và đối phó với những vấn đề cấp bách, đồng thời thiết lập đường dây nóng và hệ thống bảo vệ khách du lịch cũng như quản lý tốt các hoạt động an ninh, an toàn cho du khách ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cùng với đó, Sở cũng có kế hoạch tăng cường hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn với những nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về du lịch Lào Cai thông qua các kênh thông tin đại chúng và qua các doanh nghiệp du lịch đối với khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam và khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc; chỉ đạo các Hiệp hội, doanh nghiệp du lịch xây dựng phương án kích cầu du lịch; điều chỉnh kế hoạch hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động thiết thực phù hợp hướng về biển đảo của Tổ quốc, ưu tiên phục vụ các địa bàn xã, phường trọng điểm trên tuyến biên giới, các khu công nghiệp có yếu tố đầu tư của Trung Quốc, các đồn biên phòng và nhân dân biên giới; rà soát các chương trình nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan đã có trong kế hoạch năm 2014 để gia tăng các nội dung tuyên truyền về biển đảo; tăng cường trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu về chủ quyền biên giới và biển đảo của Tổ quốc tại hệ thống các thư viện tỉnh và huyện