Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Biển Cửa Lò
Cập nhật: 10/06/2014
Album