Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014
Cập nhật: 29/04/2014
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 745.980 lượt, tăng 5,11% so với tháng trước và tăng 21,51% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 4 tháng năm 2014 ước đạt 3.073.905 lượt, tăng 27,32% so với cùng kỳ năm 2013.
Tổng cục Thống kê