Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trong 4 tháng đầu năm
Cập nhật: 26/04/2014
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2014 đạt 3.073.905 lượt người, tăng 27,32% so với cùng kỳ năm 2013. 
 

Trong đó, lượng khách đến du lịch nghỉ ngơi là 1.853.434 lượt người, tăng 25,32%; khách đến vì công việc là 516.918 lượt người, tăng 27,19%; khách đến thăm thân là 534.102 lượt người; khách đến vì mục đích khác là 169.451 lượt người, tăng 32,80%.

4 tháng đầu năm 2014, đa số các thị trường khách đều tăng so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, thị trường Hồng Kông tăng 170,19%; tiếp đến là Đức tăng 114,49%; Trung Quốc tăng 46,88%; Nga tăng 37,41%; Campuchia tăng 32,24%; Tây Ban Nha tăng 29,97%; Lào tăng 27,70%... Bên cạnh đó, một số thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2013 như: Phần Lan giảm 0,78%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ước tính lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2014 đạt 745.980 lượt khách. Trong đó lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 606.332 lượt khách, chiếm 81,28% (tăng 20,27% so với cùng kỳ năm 2013).

Lượng khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 5.956 lượt khách, chiếm 0,80% (giảm 69,57% so với cùng kỳ năm 2013); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 133.693 lượt khách, chiếm 17,92% (tăng 48,20% so với cùng kỳ năm 2013).

Trong tháng 4/2014, lượng khách đến du lịch nghỉ ngơi là 449.665 lượt người, tăng 19,94%; khách đến vì công việc là 125.410 lượt người, tăng 22,51%; khách đến thăm thân là 130.273 lượt người, tăng 25,73%; khách đến vì mục đích khác là 40.632 lượt người, tăng 22,99% so với cùng kỳ năm 2013.

ĐCSVN