Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh
Cập nhật: 01/04/2014
Sáng 29/3, tại TP. Hạ Long, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì họp thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 5 phần. Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế; thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng – anh ninh.

Quy hoạch cũng đưa ra một số dự báo chỉ tiêu phát triển như: mục tiêu doanh thu hàng năm sẽ là 1,5 tỷ USD; đến năm 2020, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh hàng năm ước đạt khoảng 7,4 triệu lượt và lượng khách du lịch nội địa sẽ đạt khoảng 8 triệu lượt; đóng góp du lịch vào GDP sẽ tăng gấp đôi, đạt mức 10%...

Sau khi nghe dự thảo báo cáo quy hoạch (nhiều lần được chỉnh sửa và lấy ý kiến tham gia của các ngành và chuyên gia du lịch hàng đầu), 18 thành viên của Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua quy hoạch với 100% phiếu thống nhất.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, phó chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn BCG tiếp thu các ý kiến để xem xét, chỉnh sửa bản quy hoạch; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ về quy hoạch để trình cơ quan có thẩm quyền.

quangninh.gov.vn