Xây dựng tour du lịch tới khu vực biên giới, biển đảo
Cập nhật: 26/03/2014
Đây là một trong những mục tiêu của chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2020 giữa Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, vừa được công bố ngày 24/3 tại Hà Nội.


Quần đảo Nam Du, Kiên Giang đang là điểm thu hút khách du lịch

Cùng với việc phối hợp khai thác, phát triển du lịch, Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng hợp tác để tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Phối hợp tổ chức các hoạt động du lịch biên giới, biển đảo, thông qua đó để tuyên truyền, giáo dục ý thức chủ quyền quốc gia cho nhân dân; tạo điều kiện cho du khách quốc tế đến Việt Nam qua các cửa khẩu. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì công tác luân chuyển sách báo cho các đồn biên phòng; phát triển hệ thống tủ sách, túi sách lưu động, tủ sách pháp luật, thư viện; xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các nước láng giềng để tăng cường ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

SGGPOnline