Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2014 của Tổng cục Du lịch
Cập nhật: 24/03/2014
(TITC) - Ngày 21/3/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 237/TCDL–TTDL gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch về Kế hoạch quảng bá, xúc tiến trong năm 2014. 

Theo đó, để triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch 2014, tạo điều kiện để các địa phương và doanh nghiệp du lịch chủ động tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, TCDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch hưởng ứng tham gia các hoạt động do TCDL tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến của ngành du lịch.

Xem chi tiết văn bản

Xem chi tiết văn bảni tiết kế hoạch quảng bá, xúc tiến

 

Trung tâm Thông tin du lịch