Bắc Giang xem xét đưa lĩnh vực du lịch, văn hóa và gia đình vào chương trình phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh
Cập nhật: 21/03/2014
Ngày 19/3, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.
 

Lãnh đạo Sở VHTT&DL đã báo cáo khái quát kết quả công tác của ngành từ năm 2011 đến nay và tình hình thực hiện Kết luận số 30-KL/TU ngày 18/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2015. Theo đó, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch phát triển VHTT&DL và lĩnh vực gia đình. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2015, Sở đã xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt "Những địa điểm cuộc khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” và Quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa khu vực Đồng Thông, huyện Sơn Động.  

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở VHTT&DL đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị làm việc, chế độ đãi ngộ đối với học sinh năng khiếu, vận động viên, diễn viên ở các đơn vị trực thuộc; có quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian; có cơ chế hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa ở xã khó khăn; các ngành liên quan đẩy mạnh xây dựng hạ tầng phát triển du lịch; rút chỉ tiêu về xây dựng khách sạn 4 sao trong Chương trình Phát triển Du lịch của tỉnh giai đoạn 2011-2015; tiếp tục đưa phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn tiếp theo. 

Đại diện lãnh đạo các ngành đã bổ sung một số kết quả của ngành VHTT&DL đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung gồm: Một số chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực VHTT&DL chậm thay đổi, ngân sách tỉnh còn eo hẹp chưa đáp ứng nhu cầu của các đơn vị. Các sở, ngành và UBND các huyện liên quan cần quan tâm xây dựng quy hoạch chi tiết, có cơ chế phối hợp thực hiện quy hoạch về phát triển văn hóa, du lịch thuộc nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã được duyệt. Tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử địa phương, cần có điều tra về tầm vóc của trẻ em và đề ra giải pháp phát triển.   

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh chia sẻ với những khó khăn của ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển VHTT&DL và gia đình, đồng thời nhấn mạnh Sở VHTT&DL và các ngành cần quan tâm hơn nữa xây dựng hình ảnh tỉnh Bắc Giang đẹp hơn, bản sắc văn hóa Bắc Giang rõ nét hơn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu, xem xét không chỉ đưa du lịch mà còn lĩnh vực văn hóa, gia đình vào chương trình phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

Với những kiến nghị của Sở, đồng chí yêu cầu các ban, ngành liên quan sớm xem xét giải quyết kịp thời một số nội dung như đầu tư phương tiện, nâng cấp hoặc di chuyển trụ sở làm việc của một số đơn vị trực thuộc đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của ngành. Quan tâm đầu tư, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong điều kiện ngân sách tỉnh, số lượng biên chế ít, Sở VHTT&DL cần bố trí, sắp xếp, vận dụng và có những giải pháp hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. 

Báo Bắc Giang