Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2014
Cập nhật: 26/02/2014
Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 842.026 lượt, tăng 47,60% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng năm 2014 ước đạt 1.618.200 lượt, tăng 33,40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cục Thống kê