Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2013
Cập nhật: 04/11/2013
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 628.695 lượt, tăng 2,3% so với tháng 9/2013, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2013 ước đạt 6.118.969 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê