Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 614.827 lượt, giảm 9,1% so với tháng 8/2013, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2013 ước đạt 5.490.274 lượt, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Xem thêm:

Nguồn: