Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2013
Cập nhật: 28/08/2013
Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 676.719 lượt, tăng 2,8% so với tháng 7/2013, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2013 ước đạt 4.875.447 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê