Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Cập nhật: 14/12/2015
Sông Hương - Huế
Sông Hương - Huế (08/09/2015)