Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Du lịch Khách sạn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2
Ngày 15/12/2006, tại trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, được sự đồng ý và bảo trợ của Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tổ chức lễ Khai giảng Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Du lịch Khách sạn lần thứ 2...
TIN NỔI BẬT