Ba tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ vừa tổ chức giới thiệu Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2007.
Báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh đã họp phiên tháng 10 để tuyên truyền dự án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 và tuyên truyền chương trình Năm du lịch Quốc gia Thái Nguyên 2007.
Đi lại mua sắm (10/01/2007)