Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cộng đồng Thái Nguyên 2006
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên; Trung tâm Xúc tiến Thương mai và Du lịch Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức 03 lớp du lịch cộng đồng miễn phí cho các đối tượng:
Tuyến du lịch sinh thái hang động Võ Nhai
Nằm về phía đông bắc tỉnh Thái Nguyên, theo quốc lộ 1B (Thái Nguyên - Lạng Sơn). Một quần thể có nhiều phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn, nhiều di tích văn hoá lịch sử lớn được nhà nước xếp hạng bảo tồn. Với những sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch sinh thái hang động, du lịch văn hoá…
Để tổ chức tốt các nội dung phục vụ cho Lễ công bố Năm Du lịch Thái Nguyên 2007 mang tầm cỡ Quốc gia sẽ diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 27/02/2007.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Thái Nguyên 2007
Để tổ chức thành công Năm Du lịch Thái Nguyên 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị với nội dung như sau:
Lễ hội văn hóa trà Thái Nguyên
Với chủ đề “ Hương sắc trà Thái Nguyên”, lễ hội được tổ chức đúng dịp khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Thái Nguyên cuối tháng 2/2007 tại trung tâm TP. Thái Nguyên.