Lễ hội năm làng Mọc (Ảnh: Huy Hoàng) - Tổng cục Du lịch
Lễ hội năm làng Mọc (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 18/11/2015