Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khối tham mưu và quản lý nhà nước năm 2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cập nhật: 19/05/2014