Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Lễ khai Mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2014
Cập nhật: 03/04/2014