Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Nhà tù Sơn La
Cập nhật: 19/12/2013