Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Dải Trung tâm thành phố Hải Phòng
Cập nhật: 16/09/2013