Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Khách sạn Sheraton Hà Nội bổ nhiệm Tổng Bếp trưởng người Việt đầu tiên
Cập nhật: 12/11/2013