Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Lễ vinh danh và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2012
Cập nhật: 05/12/2013