Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013
Cập nhật: 29/05/2013