Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng - Thanh Hóa (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 24/10/2017