Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Chuyến công tác của TCDL tại Phú Thọ và Vĩnh Phúc
Cập nhật: 08/07/2013